Archive | Normatives

La significació econòmica de l’assegurança i els seus orígens a Catalunya.

Quan parlem d’assegurances, difícilment parlem de la seva part històrica i de l’importancia econòmica en el desenvolupament d’una societat com la catalana. Crec que aquesta petita introducció a l’historia de l’assegurança publicada per l’UCEAC, pot ser molt útil i entenedora. “En efecte, les Ordenances de Barcelona de 1435 constitueixen la primera regulació de l’assegurança marítima […]

Continue Reading