Què passarà quan no hi siguem?

A tots ens agradaria que el nostre patrimoni passés només a mans dels nostres hereus, però acostuma a passar que una part important s’ha de destinar a pagar l'impost sobre successions i donacions.

Aquesta situació encara és més preocupant quan el que s'hereta està integrat fonamentalment per béns immobles. De vegades fins i tot cal malvendre o demanar un crèdit a per a poder-lo pagar.

A Catalana Occident t'oferim una solució per a aquest problema: contracta una pòlissa de vida o un estalvi (tant amb primes mensuals com pagament únic). D’aquesta manera, els teus hereus, designats com a beneficiaris, disposaran d’importants avantatges fiscals però també en tindran un altre de fonamental: poder fer una liquidació inicial parcial per fer front al impost i, posteriorment cobrar la resta del patrimoni heretat.

Així els teus hereus s'estalviaran qualsevol problema de liquiditat i, a més, podran gaudir de la totalitat del seu patrimoni.

A més, per a facilitar-te les gestions referents al testament, pots accedir, amb la teva pòlissa de vida protecció, als següents serveis:

  • Testament on line:
    - Permet obtenir el testament davant notari.
    - Assessorament jurídic sobre el testament vital (podràs deixar per escrit les teves últimes voluntats).
  • Esborrat digital:
    - Gestió del final de la vida digital de l'assegurat en cas de defunció

Si teniu qualsevol dubte, ens complaurà assessorar-vos abastament sobre aquest assumpte. Podeu demanar una entrevista a la pàgina de contacte clicant aquí.