Un 2% extra de regal en el teu Pla de Pensions

No deixi escapar aquesta oportunitat Beneficiïs d’un 2% extra de regal

Rendibilitat extra per Plans de Pension Catalana OccidentAprofiti l’oportunitat i beneficiïs de fins un 2%* de regal si des de l’1 de novembre fins el 31 de desembre de 2012, realitza una aportació nova als nostres Plans de Pensions o a l’Universal Pla de Previsió Assegurat per import igual o superior a 3.000 euros.

Ara és el moment de beneficiar-se d’una desgravació de fins el 52% al realitzar aportacions a Plans de Pensions o Plans de Previsió Assegurats. El benefici fiscal pot ser fins i tot superior, en funció de la normativa fiscal vigent en cada comunitat autònoma. Pot posar-se en contacte amb nosaltres i li mostrem els beneficis que pot arribar a obtenir.

La nostre bona gestió ve avalada per la rendibilitat obtinguda per el nostre Universal, Pla de Pensions (Renda Fixa Mixta) que des de desembre de 1988 registra una TAE del 6,09%, dades a 30/09/2012.(Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures)

* Els dies 21/01/2014 i 21/01/2015 Assegurances Catalana Occidente, S.A. d’ Assegurances i Reassegurances ingressarà, al Pla de Pensions o a l’Universal Pla de Previsió Assegurat objecte de l’ aportació, la bonificació de l’1% del import de l’ aportació subjecte a la retenció aplicable segons legislació vigent, sempre i quan el pla estigui en vigor i no hagi tingut lloc cap prestació o traspàs, total o parcial, cap a altres entitats abans de les dates indicades. No es reconeixerà el dret a la bonificació si s’efectua un traspàs, amb posterioritat, al Pla de Previsió Assegurat Premium.
El pagament en el Pla de Pensions es realitzarà com a aportació extraordinària tenint la consideració de rendiment del capital mobiliari subjecte a retenció.
El pagament en el Pla de Previsió Assegurat es realitzarà com a abonament en concepte d’extra-rendibilitat sense implicacions fiscals en el moment del pagament del premi.

Entitat Gestora: Assegurances Catalana Occident, Societat Anònima d’Assegurances i Reassegurances.
Entitat Dipositària: Banc Dipositari BBVA, S.A.
Entitat Asseguradora: Assegurances Catalana Occident, Societat Anònima d’Assegurances i Reassegurances / Catoc Vida, S.A.

Truca’ns al nostre telèfon i demana com aconseguir aquest 2 % Extra en el teuPla de Pensions.