Vostè accepta que li diguin què ha de comprar i a quin preu?

Doncs tampoc no permeti que li ho diguin amb l’assegurança de la llar…

Decideixi vostè, no el seu banc!

Mitjançant la formalització d’un préstec hipotecari, les entitats bancàries intenten vincular al mateix múltiples serveis i productes asseguradors, i els presenten fins i tot com una manera d’«abaratir» el crèdit. No permeti cap intromissió en quelcom tan valuós com la seguretat de la seva família i la seva llar.

Confiï en la seva companyia asseguradora i en el seu agent d’assegurances:

Servei Personalitzatat les Assegurances de la Llar amb Joan Suriol Agent Catalana OccidentBeneficis de les Assegurances de la LLar - Joan Suriol Agent Catalana OccidentS’estalvia diners, realment? Permeti’ns quantificar exactament en què es tradueix la «bonificació» que li estan aplicant les entitats financeres per la contractació de la seva
assegurança de la llar.
Sens dubte, la contractació de l’assegurança de la llar amb les entitats bancàries com a forma d’abaratir el crèdit pot acabar resultant molt car.

La Llei Hipotcaria i la seva repercusio en les Assegurances Joan Suriol Agent Catalana OccidentLa Llei Hipotecària únicament estableix que, en cas de tenir un préstec amb garantia hipotecària de la llar, aquesta ha d’estar coberta per una assegurança contra incendis pel valor de reconstrucció de l’habitatge. Així de simple.
Com pot veure, l’única obligació que vostè té és contractar una assegurança d’incendis sobre el continent del seu habitatge (no s’indica res sobre el contingut ni la resta de cobertures)
i amb llibertat absoluta per contractar-la on vulgui, independentment de l’entitat que li hagi concedit el préstec.
El seu agent d’assegurances professional li proporcionarà la documentació necessària i l’informarà dels passos que ha de seguir per contractar l’assegurança de la seva llar lliurement, sense haver de preocupar-se per res.

Així doncs,
pel servei personalitzat…
per l’estalvi que implica…
i perquè hi ha molt en joc, la protecció de la seva família i la de la seva llar,

Decideixi vostè, no el seu banc!