Avís Legal

OBJECTE:

La present pàgina web, www.catalanaoccidentesantcugat.cat, està dissenyada per donar a conèixer l’agència d’assegurances de Joan Suriol i Bofill, (Agent Exclusiu de Catalana Occident) amb NIF: 35016783L amb domicili al carrer Manel Farrés nº 69, local 3. Codi Postal 08173 de Sant Cugat del Vallès.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.catalanaoccidentesantcugat.cat, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de Joan Suriol i Bofill (en endavant, “El Propietari del web”) a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.

“El Propietari del web”, comunica, que totes les pàgines del web, la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals “El Propietari del web” són titulars o legítims llicencia-taris o bé tenen el permís d’ús.

CONTINGUTS:

Es facilita a través d’aquesta Web, informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina web, els quals estaran subjectes a les diferents disposicions legals d’ aplicació en cada cas.

ACCÉS I ÚS:

Tant l’accés a aquesta pàgina web, com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici del “El Propietari del web”.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial del “Propietari del web”., ni els alteri total o parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat del “Propietari del web”.

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi el “Propietari del web”, presentar les pàgines de www.catalanaoccidentesantcugat.cat, o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

RESPONSABILITAT:

“El Propietari del web”, no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

SERVEI:

“El Propietari del web” es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateral ment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina web de www.catalanaoccidentesantcugat.cat, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina web, els Jutjats i Tribunals del domicili de Barcelona, Espanya. L’accés a la pàgina web de www.catalanaoccidentesantcugat.cat implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

HIPERENLLAÇOS:

Els hiperenllaços continguts en el lloc www.catalanaoccidentesantcugat.cat poden dirigir a pàgines web de tercers. “El Propietari del web” no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre www.catalanaoccidentesantcugat.cat i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

LLEGIR LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

LLEGIR LA NOSTRA POLÍTICA DE COOKIES