Important denúncia de pràctiques irregulars de la banca per vendre assegurances

Algunes oficines contraofertan en detectar la domiciliació d’una pòlissa aliena

 Important denúncia de pràctiques irregulars de la banca per vendre assegurancesEl procés és tan senzill com irregular: el personal de l’oficina bancària detecta la domiciliació d’una pòlissa i, després de comprovar l’import, realitza una contraoferta d’una assegurança equiparable de la seva pròpia companyia, a un preu inferior.
“Lamentablement resulta cada vegada més freqüent trobar-se amb algunes sucursals de bancs que casualment ofereixen una magnífica oferta asseguradora aprofitant dades personals a un client que casualment té el rebut de les pòlisses d’una altra companyia d’assegurances domiciliat en aquesta mateixa entitat”…

Podeu llegir la noticia sencera a Cinco Días:

http://cincodias.com/cincodias/2013/09/24/mercados/1380044676_409851.html

Potser també et pugui interessar aquest article d’assegurances:

5 Punts a tenir en compte quan et “venguin” assegurances.