Assegurances d’Oficines

 Assegurances d’Oficines

 • L’assegurança d’Oficines està pensada per a les particularitats de l’activitat de cada professional, per poder donar una resposta ràpida i eficaç davant de qualsevol adversitat.
 • Les diferents modalitats de l’assegurança d’Oficines (despatxos professionals, agències, oficines, centres d’ensenyament i centres sanitaris) fan que sigui una assegurança flexible i capaç d’adaptar-se a les necessitats de cada oficina.

Assegurança de Agències de viatge

Un bon negoci necessita una bona protecció, i per això l’assegurança Multirisc d’AGÈNCIES DE VIATGE s’ha dissenyat pensant en les particularitats de la seva activitat.

Garanties incloses
 • Danys en aparells i instal·lacions elèctriques
 • Equips ofimàtics
 • Pèrdues conseqüencials per paralització de l’activitat
 • Robatori i espoliació

 Assegurança de Centres d’ensenyament

Un bon negoci necessita una bona protecció i per això l’assegurança Multirisc de CENTRES D’ENSENYAMENT s’ha dissenyat pensant en les particularitats de la seva activitat.

Garanties incloses
 • Danys en aparells i instal·lacions elèctriques
 • Equips ofimàtics
 • Robatori i espoliació
 • Trencament de vidres, miralls, rètols, marbres, sanitaris, vitroceràmica…

Assegurança de Despatxos professionals

Un bon negoci necessita una bona protecció, i per això l’assegurança Multirisc de DESPATXOS PROFESSIONALS s’ha dissenyat pensant en les particularitats de la seva activitat.

Garanties incloses
 • Equips ofimàtics
 • Pèrdues conseqüencials per paralització de l’activitat
 • Robatori i espoliació, fins i tot d’objectes de valor especial (de decoració o artístic)
 • Danys en aparells i instal·lacions elèctriques

Assegurança d’Oficines

Un bon negoci necessita una bona protecció, i per això l’assegurança Multirisc d’OFICINES s’ha dissenyat pensant en les particularitats de la seva activitat.

Garanties incloses
 • Danys en aparells i instal·lacions elèctriques
 • Equips ofimàtics
 • Pèrdues conseqüencials per paralització de l’activitat
 • Robatori i espoliació, fins i tot d’objectes de valor especial (de decoració o artístic)

Assegurança de Sanitat

Un bon negoci necessita una bona protecció, i per això l’assegurança Multirisc de SANITAT s’ha dissenyat pensant en les particularitats de la seva activitat.

Garanties incloses
 • Danys en aparells i instal·lacions elèctriques
 • Equips ofimàtics
 • Béns refrigerats

 

I, per descomptat,
 • Incendi
 • Danys per aigua
 • Robatori i espoliació
 • Pèrdues conseqüencials per paralització de l’activitat
 • Responsabilitat civil
 • Riscos climatològics
 • Trencament de vidres, miralls, rètols, marbres, sanitaris, vitroceràmica…

 

Serveis inclosos
 • Assistència 24 hores
 • Personal de seguretat en cas de sinistre
 • Servei de reparadors
 • Reclamació i defensa
 • Consulta jurídica telefònica

Tornar a productes per assegurances i plans d’estalvi.

Anar a la pàgina de contacte telèfon agència Assegurances Catalana Occident Sant Cugat