Assegurances de PIME

Assegurances per a PIME

 • Una bona empresa necessita una bona protecció.
 • La nostra assegurança Multirisc PIME cobreix tota mena d’imprevistos que puguin sorgir durant el desenvolupament de la seva activitat.
 • L’assegurança Multirisc PIME s’ha dissenyat pensant en les particularitats de la seva activitat, i té una flexibilitat que permet adaptar-la totalment a les seves necessitats.

L’assegurança Multirisc de la Petita i Mitjana Empresa proporciona una àmplia cobertura contra els riscos de les activitats industrials o comercials.
El desenvolupament d’aquestes activitats comporta diferents riscos que es poden reduir aplicant tècniques modernes de prevenció que cada empresa incorpora segons les seves pròpies característiques.

Però hi ha una gamma de riscos difícils de prevenir davant dels quals l’única manera de protegir-se, o la més econòmica, és amb la pòlissa de l’assegurança Multirisc de la Petita i Mitjana Empresa, que inclou les cobertures següents.

Cobertures

 • Incendi i complementaris
 • Danys elèctrics
 • Riscos climatològics i d’altres
 • Danys per aigua
 • Pèrdues conseqüencials per paralització
 • Robatori i espoliació
 • Responsabilitat civil
 • Reclamació i defensa jurídica
 • Equips ofimàtics
 • Trencament de miralls i vidres
 • Trencament de rètols i anuncis lluminosos
 • Béns refrigerats
 • Sanitaris
 • Plaques de cocció i vitroceràmiques

Tornar a productes per assegurances i plans d’estalvi.

Anar a la pàgina de contacte telèfon agència Assegurances Catalana Occident Sant Cugat