Assegurança de Responsabilitat Civil

Assegurances de Responsabilitat Civil

En l’àmbit de la seva vida familiar i privada, Catalana Occidente posa a la seva disposició l’assegurança de Responsabilitat civil que li garanteix la responsabilitat civil extracontractual que es pugui derivar com a conseqüència de danys materials, personals i perjudicis econòmics derivats dels danys que vostè o les persones de les quals ha de respondre per la seva condició de cap de família puguin causar involuntàriament a tercers.

Assegurança Privada i immobles

Per a danys causats involuntàriament a tercers com a particular, propietari d’immobles i animals domèstics, així com urbanitzacions i comunitats de propietaris.

Modalitats de contractació:

R.C. Familiar.

A la seva actuació com a cap de família i com a responsable de les persones que depenen legalment de vostè, a l’àmbit de la seva vida privada.

R.C. Inquilins.

A més de les cobertures ofertes a la R.C. Familiar, es garanteixen els danys accidentals que pugui causar l’assegurat a l’habitatge llogat en condició de inquilí.

R.C. Animals domèstics.

Com a propietari o posseïdor d’animals domèstics, sempre i quan sigui en l’àmbit de la seva vida privada.

R.C. Pesca esportiva en superfície.

En el exercici de la pesca esportiva en superfície, a l’àmbit de la seva vida privada.

R.C. Inmobles.

Com a propietari, arrendatari o usufructuari de l’immoble a assegurar.

Les modalitats de contractació són:

Habitatge individual: pis, casa adossada o habitatge unifamiliar aïllat.

Edificis: habitatges (sense o amb locals), comerços, oficines i indústries.

Locals: comerços, oficines, indústries i magatzems.

Altres immobles: urbanitzacions, polígons industrials i solars no edificats.

R.C. Antenes.

Ús o tinença d’antenes, els seus elements annexos, així com els derivats de la instal·lació, conservació i muntatge.

Les modalitats de contractació són:

Antenes de radioafeccionats

Antenes de televisió

R.C. Vehicles terrestres sense motor.

Ús o tinença de vehicles sense motor, sempre que s’utilitzin com una activitat recreativa.

R.C. Assegurança de caçadors.

Donem cobertura als danys personals i materials causats per tret involuntari en la pràctica de la cacera.Assegurança obligatòria

Obligatòria més voluntària (danys materials)

Inclou danys a tercers per arma de foc i gossos durant la pràctica de la cacera

Assegurança Pack Jurídic Integral

A més de les cobertures pròpies de responsabilitat civil, li oferim servei telefònic de consultes, assessorament extrajudicial i cobertura de reclamació de danys, defensa penal, drets relatius al local (com a inquilí, propietari o usufructuari), contractes de serveis, contracte sobre coses mobles, dret fiscal, defensa en qüestions administratives, contractes laborals (empresa).

Tornar a productes per assegurances i plans d’estalvi.

Anar a la pàgina de contacte telèfon agència Assegurances Catalana Occident Sant Cugat