Assegurança de Transports

Assegurances de Transports

Les nostres assegurances de Transports són per a TOTES les necessitats, en TOTES les modalitats i amb TOTES les cobertures.

Per a TOTES las necessitats, perquè no és el mateix assegurar el transport, el transportista o un objecte particular.
Les mercaderies i els transportistes, sempre segurs.

Les mercaderies i els transportistes, sempre segurs.

Assegurança per a transportistes: Pòlissa amb cobertura adaptada a la Responsabilitat Contractual a què ha de fer front el transportista en cas de pèrdues o danys a les mercaderies durant el transport.

Assegurança per a objectes: Pòlissa anual renovable en la qual, mitjançant el pagament d’una prima anual fixa, es cobreixen tots els desplaçaments que facin els objectes o estris assegurats: instruments musicals, equips fotogràfics, eines i petita maquinària professional, etc.

Flotant: Pòlissa de vigència indefinida per donar cobertura a totes les expedicions que faci l’assegurat, les quals s’han de comunicar prèviament mitjançant aplicacions d’assegurança. S’emet sense prima inicial i es regularitza mensualment a partir de les aplicacions rebudes..

Viatge: Pòlissa temporal per donar cobertura a les mercaderies durant un viatge o una expedició determinada.

Consultar assegurances per cotxes i vehicles.

Tornar a productes per assegurances i plans d’estalvi.

Anar a la pàgina de contacte telèfon agència Assegurances Catalana Occident Sant Cugat