Assegurances de Vida

Assegurances de Vida i Vida Risc

Les Assegurances de Vida Risc són un instrument de protecció imprescindible.
Mitjançant una única pòlissa, vostè pot aconseguir una protecció total davant els principals riscos que puguin presentar-se al llarg de la seva vida.

Les Assegurances de Vida Risc garanteixen per un temps determinat, el que vostè decideixi, tant la cobertura del capital assegurat en cas de defunció com la inclusió opcional d’altres cobertures, tals com la invalidesa o malalties greus.

Si a més d’aquestes cobertures vol incloure la garantia de Decessos, li proposem el Pla Integral de Vida.

Assegurança Pla Integral de Vida

Amb el Pla Integral de Vida podrà gaudir conjuntament de tots els avantatges que ofereixen les pòlisses de les assegurances Vida Temporal i Servei de Defuncions.

És un producte a la mida d’aquelles persones preocupades pel seu futur i el de la seva família.
Assegurances Vida Temporal
Garanteixen, durant el període contractat, el pagament d’un capital al beneficiari designat en el moment de la defunció de la persona assegurada. Li ofereixen també la possibilitat de disposar d’una protecció completa i incloure en la pòlissa, de manera opcional, altres contingències com la invalidesa o les malalties greus.

Assegurança Vida Protecció Familiar

¿Per a qui és útil?

  • Persones que tinguin càrregues familiars i es vulguin assegurar que, davant de qualsevol eventualitat, la seva família disposarà del suport econòmic suficient.
  • Persones que vulguin que els seus hereus disposin de liquiditat suficient per fer front a l’impost sobre successions i donacions.
  • Persones que estiguin pagant una hipoteca o un préstec o que tinguin deutes i en vulguin assegurar la liquidació en cas que morin.

Modalitats

  • Assegurança temporal renovable
  • Assegurança temporal amb prima anivellada
  • Assegurança d’amortització de préstecs i hipoteques

Ara per Empreses, protegim als seus Empleats

Assegurances de Vida Risc

Cada dia són més els representants de col·lectius i empresaris que es beneficien dels avantatges de contractar les assegurances de vida col·lectiva.

  • La modalitat escolar permet finançar els estudis en cas de defunció o invalidesa del progenitor. I la  modalitat Universal Grup permet que un col·lectiu de persones combini els avantatges d’una assegurança de vida amb una prestació per a la jubilació, millorant així la política de recursos humans amb transparència, rendibilitat i avantatges fiscals.

Assegurança de Vida Escolar

Vida Grup Temporal Renovable

Vida Grup Temporal Renovable a Tasa Mitjana

Vida Estalvi

L’assegurança de vida Universal Grup és una assegurança col·lectiva que combina els avantatges d’una assegurança de vida amb una prestació de jubilació, i ofereix a l’empresa l’oportunitat de triar les cobertures que s’adaptin millor a les necessitats dels seus empleats, d’una manera flexible i rendible.

 

Pla de Previsió Social Empresarial

Què és un Pla de Previsió Social Empresarial?

És una assegurança de vida col·lectiva destinada a la constitució d’un capital per a la jubilació, segons el que estableixen els compromisos per pensions que l’empresa ha assumit a favor dels seus treballadors. Aquesta assegurança garanteix a cada Assegurat les primes aportades més una rendibilitat; d’aquesta manera es constitueix el capital per a la jubilació.

Tornar a productes per assegurances i plans d’estalvi.

Anar a la pàgina de contacte telèfon agència Assegurances Catalana Occident Sant Cugat