Assegurances d’Embarcacions

L’assegurança d’Embarcacions d’esbarjo del GRUP CATALANA OCCIDENTE s’ha creat per poder gaudir de la mar sense cap dels seus molts riscos i no haver d’engegar a rodar unes vacances fantàstiques o un cap de setmana esplèndid.

Danys propis:

Pèrdues o danys directes que pugui patir la seva embarcació durant la navegació:

 • Naufragi, varada, embarrancada, abordatge, xoc o col·lisió amb objectes fixes o flotants, incendi o explosió i altres riscos de mar.

Ampliació de les cobertures:

 • Embarcació a terra.
 • Transport per carretera, càrrega i descàrrega.
 • Maniobres d’entrada i sortida de l’aigua.
 • Actes vandàlics o malintencionats.
 • Fenòmens meteorològics de caràcter extraordinari.

Modalitats:

 • Limitada a la pèrdua total o ampliada per a totes les avaries particulars (danys parcials).

L’import assegurat s’adaptarà al valor real de la seva embarcació al mercat en el moment de contractar l’assegurança.
Robatori:

Sostracció il·legítima de tota l’embarcació assegurada, dels motors o accessoris de navegació, incloent danys per temptativa.

 • Ampliació cobertura a motors forabord i embarcació auxiliar Despeses

Incorregudes per salvar l’embarcació assegurada de la seva destrucció o desaparició.

 • Remolc d’assistència marítima.
 • Remoció de restes imposada per l’Autoritat. Efectes personals

Cobertura a primer risc dels danys materials soferts pels equips i objectes personals dels ocupants, a conseqüència directa de pèrdua total, avaria particular o robatori subsegüents al de l’embarcació.

Responsabilitat civil obligatòria:

Mitjançant el Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives (RD 607/1999) s’estableixen les condicions i els límits de la cobertura de caràcter obligatori.

Responsabilitat civil voluntària Aquesta modalitat permet adaptar els límits econòmics de la cobertura a les seves necessitats. A més, amplia l’àmbit de cobertura durant l’estada de l’embarcació a terra i el seu transport per carretera.

Defensa jurídica:

Inclou les despeses i les costes judicials i extrajudicials inherents a la gestió del sinistre cobert per la pòlissa i la seva defensa, fins i tot davant de reclamacions sense fonament.

 • Defensa penal i fiances.
 • Reclamació a tercers.
 • Assistència jurídica telefònica.

Accidents personals:

Garanteix a tots els ocupants de l’embarcació indemnitzacions en cas de defunció o invalidesa permanent i les despeses de cures a causa d’accident ocorregut a bord o en pujar o baixar de l’embarcació assegurada. Assistència embarcacions

 • Transport terrestre o assistència tècnica-mecànica.
 • Cerca i enviament de peces de recanvi.
 • Allotjament en espera, retorn d’ocupants i trasllat per recollir l’embarcació reparada.

Repatriació sanitària de ferits i malalts, retorn anticipat per defunció de familiar, suport en cas de robatori o pèrdua d’equipatges, bestreta de fons.

Tornar a productes per assegurances i plans d’estalvi.

Anar a la pàgina de contacte telèfon agència Assegurances Catalana Occident Sant Cugat