Assegurances per Contingències

Assegurança de Contingències

El Grup Catalana Occidente li ofereix la millor protecció en assegurances per a la cancel·lació d’Esdeveniments i Viatges.
Recuperi les despeses davant una cancl·lació en l’organització d’un acte o un viatge.

Assegurança de Cancel·lació de Viatges

Al Grup Catalana Occident sabem que, abans de qualsevol viatge o durant el viatge, poden sorgir un gran nombre de problemes mèdics, familiars, laborals, etc. que poden fer variar tots els plans previstos. Aquestes circumstàncies poden afectar la seva economia pel pagament de les despeses i les penalitzacions que comporten. És per això que hem creat l’Assegurança de Cancel·lació de Viatges, per tal que pugui disposar d’una protecció excel·lent.

Imagini que té un viatge reservat que ha de cancel·lar, retardar o interrompre i que. Davant d’aquesta circumstància, tant vostè com la seva família estan totalment protegits, sense necessitat de pagar cap penalització.

 

Cobertures:
  • Malaltia, accident, intervenció quirúrgica, defunció.
  • Robatori, incendi, robatori de la documentació.
  • Despeses imprevistes per reparació del vehicle.
  • Acomiadaments, incorporacions a un lloc de treball nou, trasllats forçosos, pròrrogues del contracte.
  • Convocatòries de jurat, mesa electoral, oposicions, citacions.
  • Processos d’adopció, concessió de beques.

Aquesta assegurança és per a tota una anualitat, sense necessitat de comunicació prèvia, en funció del tipus de viatge reservat i per a qualsevol mebre de la unitat familiar. Amb tota la tranquil·litat de saber que la seva reserva queda protegida automàticament.

Assegurança de Cancel·lació d’Esdeveniments

Li oferim la millor protecció per a la cancel·lació d’actes. Una assegurança vinculada a l’organització i la realització d’actes de tot tipus. Té com a finalitat garantir el pagament de les despeses i dels costos fixos (salaris, seguretat social, lloguers, publicitat, etc.) que l’assegurat hagi desembossat i que no fossin recuperables si l’acte no es pogués celebrar, s’hagués d’ajornar, d’interrompre o suspendre després d’iniciar-se.

La no celebració de l’acte assegurat haurà de ser consegüència directa d’algun dels riscos que s’enumeren a continuació i que s’hauran d’incloure en les condicions particulars de la pòlissa:

 

Cobertures:
  • Fenòmens atmosfèrics o climatològics (pluja, neu, pedra, vent, inundació per pluja o huracà).
  • Imcompareixença dels actuants (malaltia, accident o mort).
  • Altres causes diferents a les anteriors.

Aquestes tres causes es poden cobrir de forma opcional i independent entre si i cotitzar les diferents opcions a demanda de cada client.

La sol·licitud per emetre la pòlissa s’ha de fer amb un mínim de 30 dies d’antelació a la data exacta de l’acte i, per raons òbvies, cal liquidar la prima prèviament (amb un mínim de 20 dies) a la celebració de l’acte. 

Tornar a productes per assegurances i plans d’estalvi.

Anar a la pàgina de contacte telèfon agència Assegurances Catalana Occident Sant Cugat