Assegurances per Decessos i Defuncions

Assegurances de Decessos

  • Les assegurances de defunció són productes que li ofereixen una atenció i un servei complets, siguin quins siguin la causa i el lloc de defunció de la persona assegurada.
  • Trucant al telèfon de Declaració de sinistres de defunció, disponible 24 hores al dia, s’eviten despeses, tràmits i molèsties en un moment tan transcendent.

Assegurança de defunció – Repatriació

L’assegurança de Defunció-Repatriació ofereix el servei funerari a la localitat de residència del difunt i la posterior repatriació del fèretre a l’aeroport internacional duaner més proper a la localitat del país de destí sol·licitat. Una assegurança completa. L’assegurança Defunció-Repatriació ofereix una sèrie de serveis d’atenció i assistència als familiars, de gran ajuda en el moment de la defunció de la persona assegurada.

Assegurança de defunció

Aquesta assegurança cobreix les despeses tant del sepeli com del trasllat del difunt al seu lloc de residència, si calgués. A més, inclou assistència i atenció als familiars.

Principals cobertures:

  • Servei complet d’enterrament/incineració
  • Nínxol en propietat o de lloguer
  • Cobertura de despeses de trasllat, nacional i internacional, a qualsevol cementiri de la localitat espanyola que triï lliurement.

Al seu servei, amb una mateixa pòlissa poden quedar coberts tots els membres de la família que convisquin en el mateix domicili, si el client així ho demana.

 

Tornar a Productes per assegurances i Plans d’estalvi.

Anar a la pàgina de contacte telèfon agència Assegurances Catalana Occident Sant Cugat