Fons d’inversió

Inverteix en Fons d’Inversió rendibles!

Des d’Octubre 2005 Catalana Occidente Capital, Agencia de Valores, S.A. comercialitza els Fons d’Inversió de Catalana Occident.

En el fons tenim la fórmula per fer créixer els seus estalvis

  • Els fons d’inversió ofereixen una liquiditat total, la qual cosa li permet disposar en qualsevol moment de tots o una part dels diners, per a més informació pot consultar el fulletó reduït dels fons.
  • Pot realitzar traspassos entre fons d’inversió sense que pateixin cap retenció i sense que tributin fins que es realitzi el reemborsament definitiu, la qual cosa permet adaptar-se a les variacions que pugui anar experimentant el mercat.

Catalana Occidente Bolsa Española, FI, és un fons de renda variable nacional. Amb caràcter general, el fons estarà invertit en un mínim del seu 85% en valors de renda variable espanyola, i la resta en valors refugi i, principalment, en deute públic de l’Estat. A més a més, en destaquem els aspectes següents:

 

Objectius:
Aconseguir una rendibilitat superior a l’Ibex-35 invertint en valors de renda variable d’empreses d’alta qualitat creditícia i màxima solvència, incloses en l’índex esmentat.

 

Catalana Occidente BORSA MUNDIAL, F.I

 

Catalana Occidente Bolsa Mundial, FI, és un fons de Fons de renda variable internacional, i el seu objectiu és batre l’índex MSCI All Countries World denominat en euros. Amb caràcter general el fons estarà invertit en un mínim del seu 75% en valors de renda variable i la inversió en moneda no euros serà com a mínim d’un 30%. A més, en destaquem els aspectes següents:

 

Objectius L’índex MSCI All Countries World (en €) és un índex confeccionat per Morgan Stanley, format per les companyies de capitalització més elevada en els mercats: nord-americans: 40%, europeus: 25%, asiàtics: 12% i emergents: 22%. (percentatges orientatius a 31/03/2011).

Catalana Occidente PATRIMONI F.I

Catalana Occidente Patrimonio, FI, és un fons d’inversió global, amb tendència cap a la renda variable. Mitjançant estratègies a mig termini, aquest fons d’inversió estructura el seu patrimoni basant-se en productes de renda fixa i renda variable. A més, en destaquem els aspectes següents: Format per:

  • Mercat monetari, renda fixa i renda variable nacional.
  • Renda variable emesa per països de la zona euro i tercers.
  • La durada mitjana de la cartera de valors de renda fixa és inferior a 7 anys.

 

Catalana Occidente RENDA FIXA, CP, F.I.

Catalana Occidente Renta Fija CP, FI, és un fons de renda fixa a curt termini, i el seu objectiu és obtenir rendiments d’acord amb els tipus d’interès de la zona euro. Aquest fons inverteix en renda fixa nacional i internacional denominada en euros, amb venciments a curt termini. A més, en destaquem els aspectes següents:

Format per:

  • Valors de deute públic nacional amb pacte de recompra inferior a 3 mesos.
  • Valors de deute públic emès per països de la zona euro.
  • Valors privats de solvència elevada.