Hipoteca Inversa

Assegurances per a Tercera Edat

Assegurances de Persones Majors

Donada la major esperança de vida i la major qualitat d’aquesta, cada cop són més les persones grans amb necessitats de seguretat i protecció.

Pensant en elles i sent fidels a la nostra naturalesa asseguradora, oferim solucions que resolen tant la necessitat de liquiditat en un moment determinat de la seva vida, a través de la nostra Assegurança d’Hipoteca Inversa Vitalícia, com d’assistència dins i fora del domicili a través del nostre Servei de Teleassistència.

 

Assegurança de Teleassistència

  • Persones grans que viuen soles.
  • Persones que pateixin accidents domèstics.
  • Minusvàlids i discapacitats.
  • Malalts crònics
  • Convalescents de malaltia o en postoperatori

¿Què és la Hipoteca Inversa Vitalícia?

És un crèdit amb garantia hipotecària que permet transformar en diners el valor de l’habitatge habitual, sense haver-lo de vendre. D’aquesta manera, ni el propietari ni els seus hereus no perden cap dels seus drets.

En essència, el propietari “demana prestats” fons contra el valor del seu habitatge, per a destinar-los al que cregui que és millor per als seus interessos:

  • Complementar la pensió
  • Disposar d’atenció domiciliària
  • Ajudar als familiars en els seus projectes
  • Completar el cost d’una residència per a gent gran
  • Habilitar l’habitatge propi

Y tot això, amb la garantia de mantenir sempre la propietat de l’habitatge.

Tornar a productes per assegurances i plans d’estalvi.

Anar a la pàgina de contacte telèfon agència Assegurances Catalana Occident Sant Cugat